Aikuisneurologinen fysioterapia

Aikuisneurologinen fysioterapia on erilaisten keskus- tai ääreishermostoperäisten sairauksien ja vammojen fysioterapian erikoisosaamisalue. Fysioterapiassa pyritään ylläpitämään tai parantamaan kuntoutujan liikkumis- ja toimintakykyä sekä tukemaan hänen selviytymistään omassa elinympäristössään, arkisissa askareissaan ja sosiaalisessa kanssakäymisessään. Fysioterapialla pyritään vaikuttamaan toimintakykyä rajoittaviin syihin ja korostamaan asiakkaan vahvuuksia.

Bobath-terapia, Affolter –terapia ja INN (Integration of Neurodynamics to Neurorehabiltation )-koulutus sekä neuraalikudoksen mobilisaatio, faskiakäsittelyt ja kinesioteippaus luovat pohjaa fysioterapian toteutukseen.

  • Yleisimmät hoitodiagnoosit ovat aivohalvaus, MS, ALS, Parkinson, selkäydinvammat, lihassairaudet sekä CP.

  • Yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa arvioimme myös apuvälinetarvetta, ja olemme mukana valitsemassa ja sovittamassa kuntoutujan tarvitsemia, elämänlaatua ja itsenäisyyttä parantavia liikkumisen ja päivittäisten toimintojen apuvälineitä.

  • Neurologisen fysioterapian asiakkaat tulevat kuntoutukseen pääasiassa Kelan, vakuutusyhtiöiden, kuntayhtymien tai sairaanhoitopiirin maksusitoumuksella tai itse maksavina joko lääkärin lähetteellä (SV3FM) tai ilman . Kelan vaikeavammaisten avofysioterapian standardiin voi tutustustua 

          www.kela.fi

          KELAn Avoterapiastandardi