Lasten fysioterapia

Tarjoan fysioterapiapalveluita lapsille ja nuorille, joilla on

  • tuki- ja liikuntaelinsairauksia (mm. reuma)

  • neurologisia sairauksia ja/tai kehitysvammaisuutta sekä näistä johtuvia toimintakyvyn ja liikkumisen vaikeuksia

  • ryhtitutkiminen, ohjaus ja seuranta

  • liikkuvien, urheilevien lasten kiputilat, faskiakäsittely ja kinesioteippaus

NDT-Bobath-terapia, Affolter –terapia ja INN (Integration of Neurodynamics to Neurorehabiltation )-koulutus sekä neuraalikudoksen mobilisaatio, faskiakäsittelyt ja kinesioteippaus luovat pohjaa lasten ja nuorten fysioterapian toteutukseen.

NDT, Bobath -lähestymistapa kuntoutuksessa tarkoittaa tapaa analysoida ja tulkita yksilön liikkumiseen, toimintakykyyn ja kommunikointiin liittyviä kykyjä ja haasteita, jotka aiheutuvat neurologisen sairauden tai vamman aiheuttamasta poikkeavasta lihasjänteydestä. NDT, Bobath -terapian tavoitteena on poikkeavan lihasjänteyden ja yksipuolisten liikemallien aiheuttamien, yksilön toimintakykyä rajoittavien tekijöiden väheneminen, jotta yksilön olisi mahdollista toimia painovoimaa vastaan eri asennoissa ja tilanteissa. Näin liikkumiskyky monipuolistuu, havaintomotoriikka kehittyy ja toimintakyky edistyy. Tausta-ajatuksena on mahdollisimman suuren itsenäisyyden saavuttaminen omassa elämässä ja ympäröivässä yhteiskunnassa yhteistyössä lapsen/ nuoren, hänen perheen, päiväkodin ja koulun kanssa.
 

Lapset ja nuoret tulevat fysioterapiaan pääasiassa Kelan, vakuutusyhtiöiden, kuntayhtymien tai sairaanhoitopiirin maksusitoumuksella tai itse maksavina joko lääkärin lähetteellä (SV3FM) tai ilman . Kelan vaikeavammaisten avofysioterapian standardiin voi tutustustua

www.kela.fi

KELAn Avoterapiastandardi