Olen valmistunut fysioterapeutiksi 5/1988 ja erikoistunut neurologiseen fysioterapiaan (ELV) 1993. Työskentelin ensimmäiset 11 vuotta Helsingissä pääasiassa HYKS:N Neurologian Kuntoutuspoliklinikalla fysioterapeuttina sekä lyhyet jaksot myös Invalidiliiton Käpylän Kuntoutuskeskuksessa että Lastenlinnan sairaalassa. Jämsään muutin v.1999 ja sen jälkeen olen työskennellyt Muuramen terveyskeskuksessa 1 ½ vuotta ja Jämsän terveyskeskuksessa aikuisneurologisena ja lasten fysioterapeuttina yhteensä 6 1/2vuotta. Itsenäisenä ammatinharjoittajan / yrittäjänä olen toiminut vuodesta 2010 lähtien. Yrittäjänä minulla on mahdollisuus työskennellä sekä lasten, nuorten ja aikuisten fysioterapeuttina.

 

 • Integration of Neurodynamics to Neurorehabiltation –koulutuksen (INN) v. 2015 myötä syvensin osaamista asiakkaan asennon ja liikkumis- ja toimintakyvyn ongelman erotusdiagnostiikkaan ja terapiaan. Lähtökohtana on osata tutkia, analysoida ja kuntouttaa, milloin asiakkaan ongelma johtuu  niveltasolta, lihaksista ja milloin neuraalikudoksesta ja miten voimme vaikuttaa siihen fysioterapiassa.
 • Lasten NDT (Neurodevelopment Treatment) - Bobath kurssi 10 viikkoa vuosien 2005-2006 aikana ja NDT –Bobath syventävä täydennyskoulutusviikko v.2007.

NDT, Bobath-terapia  on kokonaisvaltainen lähestymistapa neurologisesti vammautuneen lapsen tutkimiseen, terapiaan ja hoitamiseen. Se seuraa aktiivisesti alan uusinta tutkimustietoa ja pohjautuu tietoon lapsen normaalista ja epänormaalista kehityksestä sekä vamman aiheuttamasta poikkeavasta lihasjänteydestä. Terapiassa lasta ja hänen lähiympäristöään ohjataan optimaaliseen toiminnallisuuteen käsittelyn ja ikätasoisten virikkeiden avulla. NDT – terapia on maailmanlaajuisesti tunnettu ja käytetty neurologisenkuntoutuksen lähestymistapa. Voit lukea lisää menetelmästä 

http://www.ndt-yhdistys.fi

 

 • Introduction to some aspects of the Affolter concept ,  1 viikko v. 2002.

Sveitsiläinen puhetieteen tohtori ja kehityspsykologian maisteri Felicie Affolter kehitti lähestymistavan alun perin aisti- ja käytöshäiriöisten lasten kuntoutukseen. Tuntotiedon antamiseen perustuvalla menetelmällä on saatu hyviä tuloksia myös aikuisten vaikeavammaisten, havaintokyvyltään häiriintyneiden ja muistisairaiden kuntoutuksessa. Kun kuntoutujan aivojen organisaatio on jostain syystä hajallaan, hänellä saattaa olla vaikeuksia jokapäiväisissä toiminnoissa, sillä päivittäiset toiminnot vaativat  paljon ongelmanratkaisua mm. pukeminen. Affolter –terapiassa ohjataan tuntoaistin avulla sanattomasti kuntoutujan toimintoja siten, että vuorovaikutus stabiilin ympäristön kanssa antaa silloin kuntoutujalle mahdollisuuden oivaltaa, mistä toiminnasta kulloinkin on kysymys ja miten se etenee. Hyvinkin yksinkertaiset arkipäivän toiminnot ovat usein tehokkaita oppimisen kannalta ja mahdollistavat aivojen uudelleen organisoitumisen. Terapian tavoitteena on siis kehittää kuntoutujan ajatustoimintaa, antaa hänen oivaltaa, miten toiminta etenee ja tehdä hänestä aktiivinen osallistuja.

 

 • Olen kouluttautunut aikuisten Bobath–fysioterapeutiksi  v.1990 (3vkoa) sekä käynyt kolme viikon mittaista kansainvälistä Bobath –jatkokurssia vuosina 1998, 2001 ja 2015.

Bobath –terapia  on maailmanlaajuisesti ehkä tunnetuin ja käytetyin menetelmä neurologisesti vammautuneen ihmisen tutkimiseen, terapiaan ja hoitamiseen. Sen avulla on mahdollista arvioida ja hoitaa ihmisiä, joilla on keskushermoston vaurioista johtuvia toimintahäiriöitä, liikkumisen ja liikkeiden häiriöitä tai asennon säätelyyn liittyviä vaikeuksia. Terapian pohjana on normaali ja epänormaali motorinen kehitys, motorinen oppiminen ja kontrolli, biomekaniikka sekä neuraalinen plastisuus eli hermoston muovautuvuus ja lihasten plastisuus.  Bobath -lähestymistavassa korostetaan ihmisen kokonaisvaltaisuutta ja yksilöllisyyttä kaikilla elämänalueilla. Kuntoutuja nähdään aktiivisena oppijana. Bobath -terapeutit työskentelevät tiiviissä yhteistyössä yksilön, hänen perheensä ja lähiympäristönsä kanssa.  Bobath-koulutuksesta ja lähestymistavan laadullisesta kehittämisestä vastaa kansainvälinen IBITA-järjestö.

 

Lisäksi osallistun vuosittain 1-3 muutaman päivän koulutuspäiviin. Alla viimeisen 10 vuoden ajalta tärkeimmät lisäkoulutukset:

 • Huimaus- Fysioterapialla merkittävä vaikutus toimintakyvyn parantumiseen 2018
 • Hyvää elämää CP-vammaisena aikuisena 2018
 • Parkinson -koulutus 2016
 • Faskiamanipulaatio 2016
 • Faskiakäsittely, 2pv,v. 2013  ja 1pv, v.2014
 • Neuraalikudoksen mobilisaatio, 2pv v. 2014
 • Toiminnalliset kädet koulutus, 5 pv, v. 2013
 • Kinesioteippaus, 2pv, v.2012
 • Hemiplegiapotilaan hartiarenkaan harjoittaminen, 1pv, v.2012
 • Aktivoiva fysioterapia aivohalvauspotilaan kuntoutuksessa, v. 2011
 • Uinti- ja allasterapia, 1pv, v. 2011
 • GAS –tavoitteen asettamisen koulutus, 3 op, v. 2011
 • Nielemishäiriöt, 1pv, v.2010
 • Spastisen käden kuntoutus: Lastoituksen erityispiirteitä ja kokemuksia käytännön terpiatyöstä, 1pv, v. 2010
 • Stimulaatiohoidot fysioterapiassa, 2pv, v. 2009
 • Sähköterapian uudet mahdollisuudet fysioterapiassa, 1pv, v. 2009
 • Pystyasennon ja kävelyn ohjaus neurologisella asiakkaalla, 1pv, v.2009
 • Spastisuuden hoito botuliini –pistoksella, 1pv, v. 2008
 • CP diagnoosikohtainen koulutus, 5 pvää,  v. 2008
 • Aistisäätely ja sen häiriötä pienillä lapsilla ja kouluikäisillä, 1pv, v. 2008
 • Näyttöön perustuvan neurologisen kuntoutuksen kulmakivet, 2pv, v.2008
 • Allasterapia, 1pv, v. 2008
 • Vammaislaskettelun ohjaajakurssi, 4 pv, v.2006
 •  

 

MUUTA KOULUTUSTA:

* Master coach 2017 - 2018

* Yritysjohdon erikoisammattitutkinto 20.11.2013 - 13.10.2015

 

 

Osoite: Lukkoilantie 4, 42100 Jämsä

Puhelin: 040 826 8830

Sähköposti: maarit.kerkkonen@gmail.com